Wishlist0
Produse

Politica de confidentialitate

Prin „Informatii Confidentiale” se au in vedere orice informatii care au fost sau vor fi puse la dispozitia Clientului/Cumparatorului de catre Vanzator sau la care Clientul/Cumparatorul va avea acces cu ocazia achizitionarii Bunurilor si/sau Serviciilor de pe site-ul www.raki.ro, indiferent de forma acestora (forma scrisa, electronica sau verbala), indiferent de forma in care i-au fost comunicate/prezentate Clientului/Cumparatorului (manuale, studii, rezumate, sinteze, note, referate, comunicate etc.) si indiferent de suportul material pe care sunt inregistrate (hartie, banda magnetica, discuri, microfilme, fisiere de date, posta electronica, instrumente electronice de stocare, etc.), inclusiv in situatia in care nu sunt stocate pe un suport material. Informatiile Confidentiale includ, dar fara a se limita la: (1) activitatea Vanzatorului, in general; (2) oricare dintre activitatile sau operatiunile desfasurate de Vanzator si partenerii comerciali ai Vanzatorului; (3) know-how-ul si/sau metodele de lucru ale Vanzatorului; (4) oricare acte sau documente intocmite, emise sau incheiate de catre Vanzator; (5) produsele si/sau serviciile oferite de Vanzator si de partenerii comerciali ai Vanzatorului; (6) colaboratorii Vanzatorului; (7) orice alte informatii referitoare la Vanzator, puse la dispozitia Clientului/Cumparatorului sau la care Clientul/Cumparatorul are acces in orice mod si care nu sunt in mod rezonabil accesibile publicului.

In afara de obligatiile mentionate la art. 6.2 de mai sus, Clientul/Cumparatorul va avea si urmatoarele obligatii suplimentare pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data achizitionarii unui/unor Bunuri de pe site-ul www.raki.ro:

(a) sa pastreze secrete Informatiile Confidentiale primite de la vanzator si/sau de care a luat cunostinta, in orice mod, si sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de informatii catre terte persoane;

(b) sa utilizeze Informatiile Confidentiale exclusiv pentru achizitionarea Bunurilor de pe site-ul www.raki.ro;

(c) sa nu dezvaluie si sa nu permita accesul niciunei terte persoane la Informatiile Confidentiale si sa nu se foloseasca de nicio Informatie Confidentiala in scopul de a obtine vreun avantaj/castig propriu sau in folosul unei alte persoane;

(d) sa ia toate masurile necesare pentru a preveni dezvaluirea Informatiilor Confidentiale unor terte persoane si sa previna accesul persoanelor neautorizate la Informatiile Confidentiale;

(e) sa se abtina de la copierea, reproducerea, multiplicarea si/sau, dupa caz, distribuirea Informatiilor Confidentiale, altfel decat in masura strict necesara achizitionarii Bunurilor;

(f) sa se abtina de la folosirea Informatiilor Confidentiale in vederea favorizarii activitatii unei terte persoane, in special a celor a caror activitate se afla in concurenta cu cea prestata de catre Beneficiar.

In cazul in care Clientul/Cumparatorul este obligat sa dezvaluie o parte din sau toate Informatiile Confidentiale, in temeiul unei hotarari judecatoresti sau a altei decizii emise de o autoritate competenta (in limitele atributiilor legale ale acesteia si numai in aplicarea legala a unui act normativ), Clientul/Cumparatorul se obliga sa notifice cu promptitudine Vanzatorul, fara insa a depasi o zi lucratoare de la luarea la cunostinta, in orice mod, a hotararii sau deciziei privind dezvaluirea Informatiilor Confidentiale. In orice caz, nicio dezvaluire nu va putea fi efectuata de catre Client/Cumparator fara ca Vanzatorul sa aiba posibilitatea de a obtine masuri de protectie adecvate sau orice alt remediu necesar in vederea protejarii Informatiilor Confidentiale, in conditiile legii. Orice dezvaluire ce va fi efectuata de Client/Cumparator va cuprinde numai Informatiile Confidentiale determinate in mod prealabil de catre parti.

In cazul in care Clientul/Cumparatorul a incalcat prevederile art. 13, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a solicita in instanta daune interese pentru prejudiciul provocat prin dezvaluirea Informatiilor Confidentiale.